Chúc mừng Bơ Tôn Giả độ kiếp thành công tiến đến Hồn Thánh《71 🌟》 ★★★ Chúc mừng Bơ Tôn Giả độ kiếp thành công tiến đến Chân Nhất《Hậu Kỳ》 ★★★ Chúc mừng 𝕸𝖗. 𝕭𝖊𝖊𝖗 độ kiếp thành công tiến đến Luyện Hư《Trung Kỳ》 ★★★ Đạo hữu Phạm Thành An đã mua Vạn Thú Linh Hỏa từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Lâm Vũ Thần đã mua Đan Dược Bát Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Chúc mừng Phú Chính độ kiếp thành công tiến đến Đấu Vương《9 ⭐》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Chân Nhất《Hậu Kỳ》 ★★★ Đạo hữu Thieu Nguyen đã mua Vạn Thú Linh Hỏa từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Nico Robin đã mua Đan Dược Thất Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Đấu Tôn《3 ⭐》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Đấu Tông《3 ⭐》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Thần Hoả《Hậu Kỳ》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Bất Hủ《Quân Chủ》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Hồn Đế《61 🌟》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Đấu Thánh《Sơ Kỳ》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Hồn Đấu La《81 ⭐》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Chân Nhất《Trung Kỳ》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Hồn Đấu La《81 ⭐》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Hồn Thánh《71 🌟》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Vũ Trụ Tôn Giả《3 ⭐》
Còn Ra Thể Thống Gì Nữa
Tên

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa

Tên Khác

How dare you!?/ 成何体统

Tập mới nhất
Tập 6
Thông Tin Khác
6 tập
Đánh Giá
0.80 /5 ( 1 lượt)

TÌM TẬP NHANH
Nội dung phim
Nô lệ tư bản Vương Thúy Hoa xuyên vào một bộ truyện cung đấu và trở thành Quý phi Dữu Vãn Âm. Nữ chính của cuốn sách này, Tạ Vĩnh Nhi cũng là người xuyên không. Để đảo ngược số phận của mình với tư cách là một nhân vật phản diện, Dữu Vãn Âm đã chọn hợp tác với bạo quân Hạ Hầu Đạm. Không ngờ rằng tên bạo quân này cũng là người xuyên không! Dữu Vãn Âm hy vọng 3 người hiện đại có thể gác lại những tranh chấp trong hoàng cung và cùng nhau ngồi lại chơi đấu địa chủ và ăn lẩu. Tuy nhiên, Tạ Vĩnh Nhi tin rằng mình là người được trời chọn nên vẫn chọn đối đầu với Dữu Vãn Âm và sát cánh cùng nam chính Đoan Vương. Dữu Vãn Âm không thể không thực hiện một loạt hành động để tồn tại và giúp Đại Hạ tránh khỏi trận hạn hán...
Xem thêm
Đăng nhập để bình luận
Luyện Khí
꧁༺Minh Đế༻꧂

Cũng khá vui

Lần cuối chỉnh sửa

1000

Hãy cẩn thận ngôn từ, mọi hành vi xúc phạm, văng tục sẽ bị cấm tài khoản