Chúc mừng Bơ Tôn Giả độ kiếp thành công tiến đến Hồn Thánh《71 🌟》 ★★★ Chúc mừng Bơ Tôn Giả độ kiếp thành công tiến đến Chân Nhất《Hậu Kỳ》 ★★★ Chúc mừng 𝕸𝖗. 𝕭𝖊𝖊𝖗 độ kiếp thành công tiến đến Luyện Hư《Trung Kỳ》 ★★★ Đạo hữu Phạm Thành An đã mua Vạn Thú Linh Hỏa từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Lâm Vũ Thần đã mua Đan Dược Bát Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Chúc mừng Phú Chính độ kiếp thành công tiến đến Đấu Vương《9 ⭐》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Chân Nhất《Hậu Kỳ》 ★★★ Đạo hữu Thieu Nguyen đã mua Vạn Thú Linh Hỏa từ Tụ Bảo Các ★★★ Đạo hữu Nico Robin đã mua Đan Dược Thất Phẩm từ Tụ Bảo Các ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Đấu Tôn《3 ⭐》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Đấu Tông《3 ⭐》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Thần Hoả《Hậu Kỳ》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Bất Hủ《Quân Chủ》 ★★★ Chúc mừng ㅤूाीू๖ۣۜℭһịςhઈઉD̆ạo廴 độ kiếp thành công tiến đến Hồn Đế《61 🌟》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Đấu Thánh《Sơ Kỳ》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Hồn Đấu La《81 ⭐》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Chân Nhất《Trung Kỳ》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Hồn Đấu La《81 ⭐》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Hồn Thánh《71 🌟》 ★★★ Chúc mừng TheFlash độ kiếp thành công tiến đến Vũ Trụ Tôn Giả《3 ⭐》
Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương phần 2
Tên

Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương phần 2

Tên Khác

Xian Wang de Richang Shenghuo 2

Thể Loại
Tập mới nhất
Tập 12
Thông Tin Khác
12 tập
Đánh Giá
0.00 /5 ( 0 lượt)

TÌM TẬP NHANH
Nội dung phim

Wang Ling đã sống một cuộc sống bình lặng kể từ khi giải quyết một sự cố cụ thể, nhưng do trước đó anh ta đã can thiệp vào các quy luật tự nhiên, mức độ sức mạnh psionic trên thế giới đã giảm đáng kể. Để ngăn chặn các cấp độ giảm mạnh hơn nữa, thanh kiếm tinh linh Jingke của anh ấy đã đến giải cứu. Nhưng do sử dụng sức mạnh quá mức, Jingke cuối cùng đã xé toạc một vết nứt trong không gian. Vết nứt này cho phép ma quỷ xâm nhập vào thế giới và đánh cắp năng lượng tâm linh cần thiết để cung cấp năng lượng cho xã hội loài người. Giờ đây, người duy nhất có quyền ngăn cản kế hoạch của họ không ai khác chính là Vương Lệnh.

Trong nỗ lực cân bằng cuộc sống trung học với cuộc sống siêu nhiên của mình, Wang Ling phải đối mặt với những thử thách từ việc đến thăm nhà giáo viên, chế tạo thanh kiếm tâm linh, vật lộn với tình cảm ngày càng lớn của anh dành cho Sun Rong và chiến đấu với lũ quỷ xâm lược!

Xem thêm
Đăng nhập để bình luận